Om skat på handel med kryptovalutaer

Der er rigtigt mange ting at forholde sig til når det kommer til online kasinos, både i forhold til indhold, sikkerhed og skat af gevinster blandt andet. Mange af disse ting har du måske allerede gættet i forvejen, men der er også andre faktorer der er værd at kigge efter. Blandt andet spille-licensen på de forskellige online kasinos. Én af dem du særligt bør kigge efter en MGA-licens.

Kryptovalutaer er beskattet

Efter gældende ret beskattes bitcoin og andre kryptovalutaer i henhold til statsskatteloven som vi alle kender den. Det har i praksis medført en række uhensigtsmæssigheder, f.eks. den asymmetriske beskatning, hvorefter gevinster i særtilfælde beskattes som personlig indkomst (op til ca. 57 %), og tab udløser et ligningsmæssigt fradrag (ca. 27 %). Det har resulteret i, at visse personer har opnået en effektiv skatteprocent på over 100 % på deres handler med kryptovalutaer.

Hertil kommer, at erfaringerne fra Skattestyrelsen viser, at 67 % ikke har oplyst deres gevinster og tab på kryptovalutaer korrekt, hvilket kan skyldes befolkningen ser det som et smuthul.

Derudover har Skatterådet udtrykt bekymring vedrørende, at det er vanskeligt for skattemyndighederne at kontrollere, om gevinster fra salg af kryptovalutaer oplyses korrekt til skattemyndighederne. Vanskeligheden skyldes især, at der efter de gældende regler ikke er en indberetningspligt for handelsplatforme med kryptovalutaer eller andre aktører på markedet. Et godt sted at finde mere info omkring emnet er på Skulle du have flere spørgsmål eller undre du dig over noget, kan du altid læse mere på kryptovalutakurser.org, hvor du kan lære meget mere om kryptovaluta og skat.

Det har nu fået skatteministeren til at bede Skattelovrådet om at undersøge, om en mere hensigtsmæssig retsstilling vil kunne opnås gennem særlovgivning såsom kursgevinstloven eller anden specifik lovgivning.

Fremtidig lovgivning

Når du investerer i kryptovalutaer, så er hovedreglen, at du skal oplyse både gevinster og tab på din årsopgørelse. Dine eventuelle gevinster vil blive beskattet som personlig indkomst. Der er dog endnu ingen konkrete lovgivningsmæssige initiativer, der indikerer, hvordan kryptovalutaer fremadrettet vil blive behandlet skattemæssigt.

Konkret har skatteministeren anmodet Skattelovrådet om at belyse og redegøre for beskatningen af kryptovalutaer ud fra følgende:

  • Skattelovrådet anmodes om at fremlægge, hvilke skattemæssige udfordringer den gældende beskatning af finansielle kryptoaktiver giver, herunder om der er skattemæssige forskelle mellem de forskellige typer finansielle kryptoaktiver. I denne kortlægning kan bl.a. inddrages de bekymringer, som Skatterådet har udtrykt. Disse bekymringer angår bl.a. manglende kontrolbeføjelser for skattemyndighederne, men også at visse tab på kryptovalutaer kan udløse tabsfradrag.
  • Skattelovrådet anmodes om på baggrund af kortlægningen at udarbejde anbefalinger, der kan bidrage til at sikre en afbalanceret beskatning blandt hele befolkningen, som tager højde for karakteren af handel med finansielle kryptoaktiver, og som kan gøre det lettere at betale den korrekte skat. Anbefalingerne bør indeholde en samlet vurdering af positive og negative virkninger af potentielle forslag og virkningerne på de offentlige finanser. Som en del af dette arbejde bedes en vurdering af beskatning efter reglerne i kursgevinstloven inddrages.
  • Endeligt bedes Skattelovrådet kommentere på det forventede direktivforslag om indberetning og udveksling af oplysninger i relation til finansielle kryptovalutaer.

Der lægges altså op til, at Skattelovrådet – der er et uafhængigt og stående udvalg – skal granske hele området og vurdere, hvordan reguleringen fremadrettet skal indrettes. Og dermed efter vurderinger og eventuelle diskussion, kan træffe en beslutning.

Men hvordan fungerer det egentlig?

For at kunne få en denne maltesiske spille licens – MGA – licens, så er det vigtigt at det pågældende kasino, har en proces, hvor alderen på spilleren kan bekræftes. Altså at spilleren i Danmark er 18 år. Dette betyder dog også således, at ud fra de pågældende love der i de forskellige lande i forhold til, hvor gammel man skal være for, at måtte spille altså kun accepteres. Det betyder typisk, at man skal være 18år, men i nogle lande er det faktisk 21år som er den lovlige alder i forhold til, hvornår man må spille på kasinos. Denne proces i forhold til MGA-licens kaldes KYC og handler altså om verificering af kunder i forhold til deres identitet. Denne skal være på plads, før man som spiller kan få adgang til sin konto og dermed spille. Denne proces deles op i tre dele.

En verifikation af identiteten, samt alderen kan bevises ved eksempelvis en kopi af kørekort, pas eller et nationalt Id-kort. Dette er selvfølgelig for, at der er bevis for at spilleren er gammel nok til at spille, men også at personen er den, som vedkommende udgiver sig for at være. Dette er også for at undgå svindel, i form af andre som åbner kontoer i en anden persons navn og dermed spiller for andres penge.

Et andet bevis man skal have for at kunne spille, er et dokument, som viser navn og adresse som passer til det som er skrevet i kontodetaljerne. Dette er også for at undgå svindel. Denne metode i kombination med ovenstående er afgørende for at undgå svindel på nettet.

I forhold til betaling, så er det bedst hvis spillere betaler med enten et kreditkort eller et andet betalingskort. Også her er det nødvendigt med en kopi af det pågældende betalingskort, netop for at bevise at spilleren er den som de udgiver sig for. Her er det både bagsiden, forsiden, navn og de fire sidste numre på kortet der skal være kopi af. Igen bliver dette gjort for at minimere chancen for svindel, da vi desværre ser det for ofte

MGA-licensen er udbredt og meget kendt i Europa, men der er mange lande som har forskellige regler. I Danmark og Storbritannien er der f.eks. forskellige regler. Det er derfor relevant at tjekke op på dette hvis du ønsker at spille på nettet.

Det er hos MGA i deres interesse, at der er fokus på ansvarligt og retfærdigt spil. Hvis der er spillere som f.eks. har spilleproblemer, så er det vigtigt at det er synligt på hjemmesiderne, som har MGA licens, hvor der kan fås hjælp. Derudover er der andre tiltag i forhold til kontrol og sikkerhed i forhold til spilleproblemer. Der er blandt andet Indbetalingsgrænser, som omhandler hvor meget en spiller kan indbetale indenfor en periode. Derudover er der også bet grænser og tabsgrænser. Det skal endvidere også være muligt for en spiller at blokere eller direkte lukke sin konto i en periode eller permanent, hvilket også er en tryghed for mange spillere. Dette er naturligvis i forhold til spilleproblemer, som desværre kan forekomme i forhold til online pengespil. Alle disse ting, samt hvordan du betaler den korrekte skat, er vigtigt at få oplyst korrekt.

  •