SU og dobbeltklip

Jeg har fået en mail fra en studerende, som er stødt på et problem i forbindelse med fidusen med at få højere fribeløb i slutningen af uddannelsen. Hun skriver:

Jeg er studerende og har med stor succes sparet to dobbeltklip op på bacheloren og fået dem udbetalt på sidste semester. På kandidaten ville jeg gøre det samme, og har derfor sparet to klip op. Men nu viser det sig, at jeg skal aflevere mit speciale inden udgangen af juni 2009 (blev indskrevet i 2007), for at få udbetalt dobbeltklip. Dette selvom uddannelsen er normeret til at vare indtil 31/8 2009. Problemet er, at man jo også får SU i sommerferien, så ifølge reglerne begynder de to år (24 klip) at tælle allerede fra juli.

Måske kunne du skrive en advarsel på din side om dette? Det er en meget væsentlig oplysning at få med i denne sammenhæng, da de færreste nok regner med at skrive deres speciale på fem måneder (fra februar – juni).

Jeg er enig i at der kan være et problem her. Man skal være opmærksom på at uddannelserne starter 1/9 men slutter 30/6, og ikke 31/8. Problemet er at der kan gå et par måneder fra man afleverer sit speciale til man officielt er færdig på sin uddannelse, nemlig når specialet er blevet bedømt. Hvis man først afleverer sit speciale denne dag, overskrider man den normerede studietid med et par måneder, da der skal være tid til at bedømme specialet. Da man overskrider den normerede studietid, kan man ikke længere benytte fidusen med at få udbetalt opsparede klip som dobbeltklip.

Problemet kan evt. løses ved at man ikke skriver specialet som det sidste, men sørger for at afslutte med en mundtlig eksamen hvis man kan komme til det. Disse vil typisk ligge i juni, og således bliver man færdig inden for den normerede studietid.

Jeg beklager hvis jeg er skyld i nogen problemer eller tab. Husk altid at tjekke med uddannelsesinstitutionen og de seneste SU-regler.