Her finder du vækstlån målrettet iværksættere

Hvis du er iværksætter med en god idé og forretningsplan, så har du allerede et solidt grundlag for opstart af egen virksomhed og mulighed for at realisere dit projekt/drøm. Men en udfordring som en stor del af alle iværksættere stifter bekendtskab med efter den gode idé, er finansieringen. Her kommer et vækstlån ind i billedet og i det følgende vil vi vise en mulighed for finansiering via Vækstfonden i Danmark.

Gode idéer og projekter kræver en form for finansiering så forretningsgrundlaget kan realiseres i praktisk. Det kan være indkøb af produktudstyr, aflønning af ansatte, investering i kontorfaciliteter, IT-systemer, sælgere og meget mere.

Nu vokser pengene som bekendt ikke på træerne og med mindre man har en rig onkel fra Amerika som kan yde et lån, så er spørgsmålet om finansiering ofte et punkt som kan give hovedpine for enhver iværksætter. Udgangspunktet for denne lille artikel er at beskrive en af de muligheder du som iværksætter i Danmark, har for at komme i gang med et vækstlån.

Vækstfonden tilbyder en låntype som hedder “vækstlån til iværksættere”. Denne type af lån er målrettet nystartede- og unge virksomheder som har behov for tilførsel af betydelig kapital for at nå deres vækstmål over en kortere periode.

Hvad dækker dette vækstlån så over?

Ifølge Vækstfonden så dækker deres vækstlån til iværksættere over:

– en lån som er på minimum 1 million

– lånet kan kun optages, hvis det ikke er muligt for virksomheden at opnå finansieringen via et normalt banklån

– virksomheden skal have et kundegrundlag og en omsætning som kan retfærdiggøre lånets hovedstol

– det er en væsentlig forudsætning for dette vækstlån, at ejeren kan opnå 50% privat medfinansiering

– ejeren skal stille personlig kaution for lånet

– den løbende rente på vækstlånet er højere end ved normale banklån og reflekterer den øgede risiko for långiver

– vækstlånet fra Vækstfonden skal betragtes som et supplerende lån til andre kilder af finansiering af virksomhedens aktiviteter og det forventes, at virksomheden også opnår finansiering fra andre kilder

De krav som Vækstfonden opstiller som betingelser for et vækstlån er skrappere end normale lån. Som iværksætter skal du virkelig sætte dig ind i betingelserne og være afklaret med den risiko som lånet repræsentere. Eftersom du som iværksætter hæfter 50% personligt for lånet, så involverer det en høj grad af personlig gearing.

Hvordan kommer du i gang med et vækstlån

Du skal udfylde og sende en ansøgning til Vækstfonden. Du kan gennemføre denne proces online og nogle af de fakta og data som du skal medsende omfatter bla.

– Din forretningsplan

– Revisorattesterede årsrapporter for de seneste 2 år og evt. perioderegnskaber

– Budgetter for i år og næste år

– CV’er for nøglepersoner i virksomheden/landbruget

– Seneste selvangivelse og/eller formueopgørelse for ejerkredsen

– Plan for investeringen/projektet, der skal gennemføres

– Kopi af købsaftale ved ejerskifte

– Oversigt over virksomhedens samlede finansieringsvilkår

– Et koncerndiagram eller en oversigt over ejerstrukturen

– Underskrevet samtykkeerklæring om udveksling af personoplysninger.

Hvis du vil vide mere eller ønsker hjælp til en ansøgning om et vækstlån skal du blot følge linket nedenfor til Vækstfonden: https://www.vf.dk/saadan-goer-vi/vaekstlaan-til-ivaerksaettere.aspx